• Individualni paket

  FITNES CENTAR KOMBANK ARENE
  Individualni paket

  Individualni Arena program

  Individualni paket podrazumeva način treniranja u okviru kojeg su predviđena sva antropomotorička, antropometrijska,fiziološka i funkcionalna testiranja, kako bi se prikupili svi relevantni podaci za organizaciju treninga sa jasno definisanim ciljem u skladu sa željama i potrebama klijenta. Pored testiranja i programiranja treninga, ovakav vid treniranja predviđa sprovođenje treninga u saradnji sa trenerom ,,1na1″, koji kontroliše i nadgleda izvođenje vežbi i sprovođenje celokupnog programa od prvog do poslednjeg minuta svakog treninga. Ovaj program vežbanja prati vaš celokupan napredak vodi računa o vašem zdravlju, kondiciji i pomaže vam da ostvarite željene rezultate u najkraćem vremenskom periodu.

  Individualni Arena program uključuje sledeće privilegije:

  1. Pristupnica
  2. Profil
  3. Članska karta
  4. Bade mantil, peškir
  5. Pojas za vežbanje
  6. Plan režima ishrane i kalorijska tabela

  Korisnici ovog paketa imaju dostupnu kompletnu uslugu našeg kluba , uključujući i Kardio liniju u ograničenom vremenskom trajanju u dogovoru sa našim trenerima.

  Biznis Arena program

  Može se svrstati opcionalno u individualni (1:1) ili poluindividualni paket ( 5:1). Ponuda (5:1), važi samo za Biznis paket.

  Društveno odgovorne firme posebnu pažnju posvećuju zdravlju svojih zaposlenih. Naučna ispitivanja ukazuju na činjenicu da redovna fizička aktivnost smanjuje nivo stresa i bolovanja, a podiže motivaciju zaposlenih te stimuliše bolju produktivnost na radnom mestu. Imajući u vidu ove činjenice,naš Arena menadžment uvrstio je i specijalnu ponudu za podsticanje i unapređenje opšteg zdravlja i telesnih sposobnosti, posebno prilagođenu potrebama poslovnih ljudi.

  Biznis program uključuje posebne popuste za firme i bonus usluge.

  Biznis program uključuje sledeće privilegije:

  1. Pristupnica
  2. Profil
  3. Članska karta
  4. Bade mantil, peškir
  5. Pojas za vežbanje
  6. Plan režima ishrane i kalorijska tabela

  Korisnici ovog paketa imaju dostupnu kompletnu uslugu našeg kluba , uključujući i Kardio liniju u ograničenom vremenskom trajanju u dogovoru sa našim trenerima.

  Za biznis paket planiran je popust: do 5 radnika 10%, do 10 radnika 15%, više od 10 radnika 25%.

  Solo arena paket

  Pruža mogućnost svakodnevnog treniranja u vremenu od 07:30h do 15h (prepodnevna karta), ili 07:30h do 22h (celodnevna karta) u roku od mesec dana.

  Ukoliko ne želite da vam mi kreiramo način treninga, u našem prostoru možete sprovesti vaš program rada.

  Podrazumeva samostalno vežbanje, ali uz prisustvo trenera u zoni vežbanja klijenta ,i eventualno pokazivanje principa rada sprava od strane trenera. U našem klubu svaki član uvek zna šta da radi i to na najbolji mogući način.

  Studenti mogu uz overen indeks dobiti popust -15% na uplaćen program.

  Za vreme akcije otvaranja fitnes centra, korisnici ovog paketa mogu koristiti gratis Kardio liniju u ograničenom vremenskom trajanju u dogovoru sa našim trenerima.

 • Poluindividualni paket

  FITNES CENTAR KOMBANK ARENE
  Poluindividualni paket

  Poluindividualni Arena program (do 3 osobe)

  Poluindividualni paket podrazumeva način treniranja u okviru kojeg su predviđena sva antropomotorička, antropometrijska,fiziološka i funkcionalna testiranja, kako bi se prikupili svi relevantni podaci za organizaciju treninga sa jasno definisanim ciljem u skladu sa željama i potrebama klijenta. Pored testiranja i programiranja treninga, ovakav vid treniranja predviđa sprovođenje treninga u saradnji sa trenerom ,,3 na1″, koji kontroliše i nadgleda izvođenje vežbi i sprovođenje celokupnog programa od prvog do poslednjeg minuta svakog treninga. Ovaj program vežbanja prati vaš celokupan napredak vodi računa o vašem zdravlju, kondiciji i pomaže vam da ostvarite željene rezultate u najkraćem vremenskom periodu.

  Uključuje posebne popuste za firme i bonus usluge.

  Poluindividualni program uključuje sledeće privilegije:

  1. Pristupnica
  2. Profil
  3. Članska karta
  4. Pojas za vežbanje
  5. Plan režima ishrane i kalorijska tabela
  6. Bade mantil, peškir